Vznik a historie klubu

Podještědský klub historických vozidel byl založen v roce 2000, kdy se několik příznivců historických vozidel, sdružených doposud ve VCC NISA, rozhodlo pro samostatné působení ve veteránském hnutí na Liberecku. Prvotním počinem členů ještě neregistrovaného spolku bylo uspořádání červencové jízdy „S VETERÁNY NA JEŠTĚD“ ve spolupráci s pražským Renault Clubem v AČR.

Ustavující schůzí 23.11.2000, byl zvolen řídící výbor, statutárním zástupcem a prvním předsedou klubu byl zvolen Ing. Otto Pačes, a klub byl zaregistrován v AČR. Na konci roku 2001 odstoupil z funkce předsedy Ing. Pačes, novým předsedou klubu byl zvolen Miroslav Svoboda, který zároveň v prosinci 2001 na základě pověření členské základny, podal přihlášku do Veteran Car Clubu ČR ve Federaci klubů historických vozidel, kde byl klub zaregistrován pod ev. číslem 0018. M. Svoboda vykonával funkci až do roku 2009, kdy byl novým předsedou zvolen Bc. Petr Chaura a místopředsedou Jiří Filipovský. V roce 2014 byl klub registrován díky Petrovi Chaurovi jako zapsaný spolek. V roce 2017 byl členskou základnou zvolen předsedou klubu Bc. Lukáš Stejskal.

V roce 2002 se klub aktivně zapojil do testování historických vozidel pod hlavičkou Federace klubů historických vozidel, jako nositelem národní autority FIVA. Předsedou první klubové komise a zároveň předsedou krajské testační komise Libereckého kraje se stal nakrátko Petr Zahradník ze Semil. V listopadu 2005, byl novým předsedou klubové testační komise Podještědského klubu historických vozidel a členem krajské testační komise Libereckého kraje zvolen Mgr Jáchym Klinger, členy klubové testační komise se stali Petr Zahradník, Milan Filip a Miroslav Svoboda. Petr Zahradník ukončil své členství v komisi roce 2009, klubová komise nadále testovala v původním složení až do dubna 2017, kdy se předsedou klubové testační komise a členem krajské testační komise Libereckého kraje stal Miroslav Svoboda. Na konci roku 2019 došlo v klubové testační komisi ke změnám, kdy pro časovou zaneprázdněnost ukončil Miroslav Svoboda předsednictví, od roku 2020 je předsedou klubové testační komise a členem krajské testační komise Ondřej Zdražil, členy klubové testační komise jsou Miroslav Svoboda, Milan Filip, Ing. Jiří Zdražil a Bc. Petr Chaura.

Finance získané testováním historických vozidel, tvořily vždy podstatnou část příjmů klubu, které byly následně vždy využívány pro pořádání kulturně-společenských akcí, zejména každoroční oblíbené jízdy historických vozidel „ ALFAVARIA OLDIES“.

Script logo